PASJA, PROFESJONALIZM, UCZCIWOŚĆ…

Spółka GP Energy powstała mając na celu zebranie w jednym miejscu potencjału ludzkiego charakteryzującego się w swym działaniu pasją, profesjonalizmem, uczciwością. Każdy, kto wybiórczo stosuje wymienione wartości, nie ma miejsca w naszym zespole.

Pasja, bo to radość, poczucie wykonywania misji, bez której nie bylibyśmy w stanie spełnić oczekiwań naszych Klientów. Pasja to energia, szczególnie ważna przy tworzeniu i realizacji projektów mających na celu wytwarzanie tak pożądanej przez wszystkich zielonej energii. Pasja wzmaga również nasze zaangażowanie w to, co wykonujemy. Sprawia, że jeśli się za to zabieramy, to robimy to na 100%.

Profesjonalizm, bo rozumiemy go przez pryzmat wykonywanych czynności zawodowych, kwalifikacji i doświadczenia. Wszystko to budujemy latami w celu stania się specjalistami w swojej dziedzinie. Na nasz profesjonalizm składają się wysokie umiejętności związane z ciągłym zdobywaniem wiedzy, poprzez współpracę z najlepszymi w branży oraz szkolenia świadczące o systematycznym pogłębianiu swoich umiejętności.

Uczciwość, bo „warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.” To nasze motto, które przyświeca nam w kontaktach z  Klientami.

Naszym nadrzędnym celem jest rozwój spółki, poprzez czynny udział w modernizacji branży energetycznej naszego kraju, który dokładnie wpisuje się w obecne priorytety Unii Europejskiej. Z kolei rozwój firmy ma umożliwić naszym pracownikom bezpieczne planowanie przyszłości oraz dostarczać satysfakcji z wykonywanej pracy.