Jacek Troń – Prezes Zarządu 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, od 10 lat w branży elektroenergetycznej. W dotychczasowej karierze zawodowej uczestniczył w projektowaniu i budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej ponad 250 MW, kilkudziesięciu stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych. Jest współautorem kilkudziesięciu projektów farm fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej do 1,0 MW i większych na terenie całej Polski.