Marzec 2021
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 20 MW wraz z opracowaniem dokumentacji wyprowadzenia mocy do punktu przyłączenia (teren Energa).
 
Luty 2021
 • Podpisanie ramowej umowy o współpracy (deweloperskiej) na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 300 MW (teren całej Polski).
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (teren Tauron).
 
Styczeń 2021
 • Podpisanie umowy na doradztwo oraz due dilligence dla 14 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren całej Polski).
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 7 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Enea).
 
Listopad 2020
 • Podpisanie umowy SPA z inwestorem zagranicznym, której przedmiotem było przekazanie praw do projektów elektrowni słonecznych o łącznej mocy do 9,0 MW (teren PGE).
 • Podpisanie umowy SPA z inwestorem zagranicznym, której przedmiotem było przekazanie praw do projektów elektrowni słonecznych o łącznej mocy do 6,0 MW (teren Energa).
 
Wrzesień 2020
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 7 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren PGE i Enea).
 
Sierpień 2020
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 3 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren PGE).
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 4 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Energa).
 
Lipiec 2020
 • Podpisanie umowy doradztwa wraz z wykonaniem projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW (teren Tauron).
 
Czerwiec 2020
 • Podpisanie aneksu do zawartej umowy deweloperskiej zwiększającego zlecenie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy o kolejne 18 MW (teren całej Polski).
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 2 projektów budowlanych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Tauron).
 
Maj 2020
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania kompleksowej usługi projektowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (teren Enea).
 
Kwiecień 2020
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 2 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Enea i Tauron).
 
Marzec 2020
 • Podpisanie umowy deweloperskiej na kompleksowe wykonanie 8 dokumentacji projektowych elektrowni słonecznych o mocy 1,0 MW każda (teren całej Polski).
 
Luty 2020
 • Podpisanie aneksu do zawartej umowy deweloperskiej zwiększającego zlecenie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy o kolejne 37 MW (teren całej Polski).
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na przygotowanie  kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na zaprojektowaniu  linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 0,4kV, demontażu linii napowietrznej SN-15kV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV – RE Tomaszów Mazowiecki. 
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania kompleksowej usługi projektowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (teren Energa).
 • Podpisanie umowy deweloperskiej na kompleksowe wykonanie 4 dokumentacji projektowych elektrowni słonecznych o mocy 1,0 MW każda (teren PGE).
 
Styczeń 2020
 • Podpisanie umowy deweloperskiej na kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW (teren PGE).
 
Grudzień 2019
 • Spółka otrzymała zlecenie zaprojektowania przyłączenia farmy wiatrowej do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia 110 kV.
 • Podpisanie aneksu do zawartej umowy deweloperskiej zwiększającego zlecenie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy o kolejne 10 MW (teren całej Polski).
 
Listopad 2019
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 3 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Tauron).
 
Październik 2019
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na przygotowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budynku PGE Dystrybucja – RE Piotrków Trybunalski. 

Wrzesień 2019
 • Podpisanie ramowej umowy deweloperskiej na wykonanie 61 projektów budowlanych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW (teren Tauron).
 
Sierpień 2019
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 5 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Tauron).
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 4 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren PGE i Tauron).
 • Podpisanie umowy na wykonanie 2 projektów budowlanych elektrowni słonecznych o mocy do 1,0 MW (teren Energa).
 
Lipiec 2019
 • Podpisanie aneksu do zawartej umowy deweloperskiej zwiększającego zlecenie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy o kolejne 12 MW.
 
Maj 2019
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (teren PGE).
 
Marzec 2019
 • Spółka GP Energy otrzymała zlecenie zaprojektowania przyłączenia dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych (teren PGE).
 
Luty 2019
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie istniejących urządzeń elektroenergetycznych sieci SN i nN o łącznej długości 13 km (Mszczonów Osuchów) – RE Żyrardów. 
 
Styczeń 2019
 • Podpisanie aneksu do zawartej umowy deweloperskiej zwiększającego zlecenie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każdy o kolejne 9 MW.
 
Grudzień 2018
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 5 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Tauron).
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 6 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Energa i PGE).
 
Listopad 2018
 • Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW (teren Enea).
 • Podpisanie ramowej umowy o współpracy (deweloperskiej) na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej (DoŚU, DoWZ, WTP, projekt budowlany, DPnB) dla 40 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW (teren całej Polski).
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy linii kablowej SN-15 kV ze słupem SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa dwóch złączy pomiarowo-kablowych oraz budowa linii kablowych nN.
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie istniejących urządzeń elektroenergetycznych sieci SN i nN (Rawa Mazowiecka – Cielądz) – RE Żyrardów. 
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie istniejących urządzeń elektroenergetycznych sieci SN i nN (Żurawia – Rylsk) – RE  Żyrardów. 
 
Październik 2018
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW (teren PGE).
 
Lipiec 2018
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 2 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Energa).
 
Czerwiec 2018
 • Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW (teren PGE).
 
Kwiecień 2018
 • Podpisanie umowy na wykonanie 2 projektów budowlanych elektrowni słonecznych o mocy do 1,0 MW (teren Enea).
 
Luty 2018
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 15 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren Tauron).
 
Październik 2017
 • Podpisanie umowy dotyczącej wykonania 14 projektów budowlanych zamiennych i wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (teren PGE i Tauron).
 
Wrzesień 2017
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Budowa linii kablowych SN ze złączem kablowym SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej ze złączem oświetleniowym, budowa linii napowietrzno – kablowej nn, demontaż stacji transformatorowej oraz napowietrznych linii 15 i 0,4kV – RE Piotrków Trybunalski.
 
Maj 2017
 • Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW (teren Energa).
 
Kwiecień 2017
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej dotyczącej modernizacji sieci SN i nN w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Bartosza Głowackiego – RE Tomaszów Mazowiecki.
 
Marzec 2017
 • Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci SN i nN dla potrzeb przyłączenia odbiorcy – RE Żyrardów.
 
Styczeń 2017
 • Podpisanie umowy na wykonanie 10 projektów budowlanych elektrowni słonecznych o mocy do 1,0 MW (teren Energa).


Kontakt:

GP Energy Sp. z o.o.

 ul. Ks. J. Popiełuszki 65A

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel: +48 44 667 60 23